city-tlv.org
כנס חוזים חכמים 21/11/2019
כנס חוזים חכמים: כנס זה יציג מגוון פנים, תחזיות והיבטים הקיימים בתחום החוזים החכמים, מבחינה טכנית, יישומית, משפטית/ רגולטורית, עסקית וקונספטואלית. הכנס פונה לקהל רחב, אנשי מקצוע בארגונים, אנשי תוכנה וטכנולוגיה ומנהלים מכל הארגונים המבקשים להכיר את עתיד הכלכלה העולמית. לפרטים נוספים: https://www.sysnan.co.il/blockchain-3