cision.se
Interkulturell kommunikation i arbetslivet | Cision Sverige
Hur kommunicerar man med medarbetare och chefer i andra länder? Vad ska man göra när den holländska chefen känns galen och medarbetarna i USA inte verkar kunna tänka själva? Med för att ge oss kunskap i interkulturell kommunikation är ledarskapskonsulten Annika Berge som i podden även coachar Alex angående fiktiva utmaningar en chef kan ställas inför. Annika Berge är ledarskapskonsult med inriktning på interkulturell kommunikation. Hon förklarar själv att ämnet handlar om att vara medveten om kulturella skillnader och sin egen kulturella färg för att förstå hur man ska arbete mot- och leda andra kulturer. Med kultur menar Annika den kulturella referensram som man är född i och har vuxit upp i. Man påverkas ganska mycket av den referensramen i koder, i känslan av vad som är rätt och fel och i hur vi kommunicerar med varandra. Det är viktigt att veta hur den påverkan speglar kommunikation, sitt sätt att se på världen och på andra för att sen kunna förstå en annan kultur och förhåll