cision.se
Den digitala pionjären KRY | Cision Sverige
Hur ska man kommunicera för att som pionjär och disruptor i grunden förändra en bransch som präglas av offentliga jättar och medicinska regleringar? Med i podden för att svara på detta och berätta om företagets resa är Samuel Danofsky, kommunikationschef på det digitala vårdbolaget KRY. KRY är ett vårdbolag som levererar vård via video genom en app. Egentligen är det en helt fantastisk revolution, menar Samuel, att man nu som patient kan träffa en läkare eller psykolog inom 15 minuter och få hjälp med det man behöver. Det funkar i stort sett som den vanliga vården när man besöker en vårdcentral förutom att man har videomöte istället för att man går dit fysiskt. De är verksamma i hela landet och är tillgängliga för alla i Sverige som har en smartphone och ett mobilt bank-ID. Samuel förklarar att KRY satsar hårt på att synas mycket och motiverar det med att det är av största vikt eftersom de håller på att bygga en helt ny kategori och förändra folks beteende i grunden vad gäll