cisetta.com
ZEUS | cisetta
O yanlış yapmış, bizi ikiye bölüp yüreklerimizi uzaklara, bulamayacağımız topraklara gömmüştü. Bunu neden yaptı?