chrzescijanskiegranie.pl
Dzień Chwały - "Zwycięska modlitwa, czyli jak skutecznie się modlić" | Chrześcijańskie Granie
6 listopada w Dobrym Miejscu na Dewajtis 3 - www.dobremiejsce.org odbędzie się Dzień Chwały - dawniej spotkania nazywały się Niedziela Uwielbienia.