charlienose.pl
*RECENZJA* - Mugler, Alien Man
Jest taki czas w angielskim – Future in the Past.. I expected this scent would be better than everybody around was saying. To przeszłe mówienie o przyszłości. Pomieszanie tego co było z tym co będzie. Future in the Past. I natychmiastowe skojarzenie z zapachem