ceske-mesiace.sk
Aký je pôvod názvov slovenských mesiacov? | ceske-mesiace.sk
Najrozšírenejšie „medzinárodné“ pomenovanie kalendárnych mesiacov, z ktorého vychádzajú aj názvy súčasných slovenských mesiacov, čerpalo z názvoslovia...