centrumobecnosci.pl
Małgorzata Marcinkowska: Twoje i moje emocjonalne granice | Centrum OBECNOŚCI - Psychoterapia i Rozwój Osobisty
Granica - określenie używane w wielu znaczeniach - granica między terytorium państw, między nocą a dniem, między dobrem a złem, między humorem a złośliwością, między ziemią a niebem, między światłem i