centrumnawschodzie.pl
Centrum na Wschodzie - PełnoAktywnych coraz więcej!
PełnoAktywni to zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich sojusznicy. Połączyła ich chęć pomagania i wolontariat. Zapraszamy na szkolenia!