centrumnawschodzie.pl
Centrum na Wschodzie - Obudź w sobie Samarytanina
Weź udzial w akcji pomocowej dla mieszkańców Domu Opieki w Grabarce. Zostan wolontariuszem Centrum na Wschodzie i pomagaj systematycznie. Czekamy na Ciebie!