centralecommissiedierproeven.nl
Privacy: CCD gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Privacyverklaring www.centralecommissiedierproeven.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken www.centralecommissiedierproeven.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Mogelijke persoongegevens kunnen zijn: uw naam, telefoonnummer of e-mailadresof overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.