centralecommissiedierproeven.nl
Vacature voor lid Centrale Commissie Dierproeven
Graag brengen wij de vacature voor commissielid van de CCD onder uw aandacht. Wegens binnenkort aftreden van één van de huidige leden van de CCD, is er een vacature ontstaan voor een lid van de Centrale Commissie Dierproeven.