centfu.se
6 mänskliga behov och högpresterande team
Magnus Johansson belyser med exempel från sin karriär, behovet av att grundläggande mänskliga behov är tillgodosedda, då effektiva team presterar tillsammans.