cellergrauigrau.com
(Català) Com influeix l'etiqueta del vi en la seva elecció? - Celler Grau i Grau
(Català) L’etiqueta té un paper molt importat a l’hora d’escollir el vi. És la carta de presentació de l'ampolla i ajuda a determinar la seva identitat.