cecedanismanlik.com
Türk Vatandaşlığı Kanunu - Cece Danışmanlık
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kayb