cecedanismanlik.com
Sermaye Fonu Yoluyla İstisnai Vatandaşlık - Cece Danışmanlık
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmış olup 1