cbnoren.no
På vei til Norge
Det er en lang tur til Norge, men det er fort glemt, når utsikten er så fin.