cbg-meb.nl
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt onder andere voor versterking van privacyrechten.