cbg-meb.nl
Nieuwe voedingsmiddelen
Het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen van het CBG ondersteunt het ministerie van VWS bij de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen.