cbg-meb.nl
Levering anticonceptiepil nog niet stabiel
Advies: anticonceptiepil maximaal voor 3 maanden meegeven Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil mee te geven. Dit als voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat een tekort ontstaat. De voorzorgsmaatregel is van toepassing tot 31 maart 2019. De KNMP ondersteunt het advies.