cbdoljasverige.se
Hampaolja vs CBD olja: Hur skiljer de sig?
Hampolja och CBD-olja skiljer sig åt i vilken del av växten de kommer ifrån och hur de används. Hampaolja utvinns från frön och används som ett proteintillskott och i lotioner och tvål med mera. CBD-oljan är å andra sidan från hampaväxtens blommor och löv. Den används främst för medicinska ändamål, till exempel behandling av inflammation. Det