cavallcartro.cat
Què és el joc heurístic a l’escola bressol?
Què és el joc heurístic? Consisteix bàsicament en guiar de forma natural cap als descobriments, fent servir la creativitat, la 'prova i error' i la capacitat innata que tenim totes les persones, i entre ells també els més petits de la casa, per trobar solucions.