cavallcartro.cat
Jornada Competències per a la vida en el lleure educatiu
Vam assistir a la presentació de la publicació “Competències per a la vida en el lleure educatiu”, d'Educació 360, per reflexionar sobre el lleure educatiu al temps del migdia.