cartographics.nl
30 jaar na val van de Berlijnse Muur
Op zaterdag 9 november is het 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Die liep dwars door de huidige Duitse hoofdstad en scheidde de inwoners – soms zelfs binnen families – gedurende 28 jaar van elkaar. De Muur was hét symbool van de Koude Oorlog, die de wereld in twee machtsblokken verdeelde. Na de