caritas.no
Forbedret matsikkerheten til 38 400 familier i 2018
Caritas Norge startet i 2018 opp nye matsikkerhetsprogrammer i syv land, etter å ha avsluttet vårt Noradstøttede program for perioden 2013-2017. Her kan du lese om noen av våre resultater og om hvo…