canvi.cat
Dissabte 15 de juny constitució de l'ajuntament - Canvi
Dissabte 15 de juny a les 12 h tindrà lloc la constitució del nou ajuntament al Ple consistorial del nostre municipi. Es decidirà el nou alcalde en una sola votació i serà elegit qui aconsegueixi la majoria absoluta de vots. Si no es pot aconseguir, serà proclamat alcalde el regidor cap de llista amb major …