caliudeflandes.com
Idees inspiradores per rajoles hidràuliques
Les rajoles hidràuliques van estar de moda fins als anys 70 però ara ressorgeixen amb força per a quedar-se. Què és una rajola hidràulica? És una rajola decorativa artesanal de ciment pigmentat. El mosaic hidràulic es fabrica en ciment comprimit amb premses hidràuliques. Són resistents i es poden utilitzar en zones d'exterior