cafeweltschmerz.nl
WYNIA’s WEEK: Het klimaatakkoord bedreigt de grutto - Café Weltschmerz
Het Nederlandse klimaatbeleid vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse weidevogels, zoals de grutto die vier jaar geleden is uitgeroepen tot Nationale Vogel. Het kabinet-Rutte wil minder melkvee èn wil het waterpeil in de veenweidegebieden verhogen. Veenweidegebieden stoten namelijk broeikasgassen als CO2, lachgas en methaan uit en daar wil het kabinet paal en perk aan …