cafeweltschmerz.nl
Reactie DNB op item beleggingen van pensioenfondsen en het antwoord van Pieter Lakeman - Café Weltschmerz
Beste heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de reactie op het item van Lakerman over de beleggingen van pensioenfondsen. Hartelijke groet, Ben Feiertag In de financiële crisis is veel misgegaan in de pensioensector. Kortingen waren aan de orde van de dag en resultaten behaald in het verleden bleken geen garanties voor de toekomst. Om het vertrouwen in …