cafeweltschmerz.nl
Pluriformiteit en de strijd tegen roedels; Sander Boon en Dennis Honing - Café Weltschmerz
Roedels, subculturen of geloof genootschappen kunnen samenleven wanneer zij de onderlinge verschillen kunnen relativeren. Als je genoegen neemt met de ‘eigenheid’ van de ‘eigen’ roedel en die ‘eigenheid’ niet opdringt aan de buren, dan hoef je elkaar niet uit te moorden. Gezamenlijk creëer je dan een centrale overheid die de infrastructuur verzorgd. Zelfs anarchisten maken …