cafeweltschmerz.nl
Over de kwaliteit en integriteit in het openbaar bestuur; Jeroen den Uyl en Leo Huberts - Café Weltschmerz
Over goed besturen: integriteit is een ingewikkeld begrip en wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Er zijn door Huberts 8 opvattingen gedefinieerd die de kern van integriteit bevatten. De belangrijkste zijn; coherentie en consistentie, professionele verantwoordelijkheid, handelen volgens geldende wettelijke en morele normen en exemplarisch gedrag. Prof. Leo Huberts (1953) is hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije …