cafeweltschmerz.nl
Over de armoede en sociale spanningen in Amsterdam; Arjan Vliegenthart en Sander Boon - Café Weltschmerz
Is Amsterdam nog betaalbaar voor haar eigen inwoners? Amsterdammers worden al sinds de jaren zeventig vanuit het centrum naar de stadswandelingen geduwd. Huren worden onbetaalbaar en sociale woningen worden met enorme aantallen de koopmarkt in geduwd. Een ongewenste situatie met demografische consequenties. Arjan Vliegenthart is oud-wethouder financiën van Amsterdam en tegenwoordig directeur van het Nibud. …