cafeweltschmerz.nl
Obama heeft het Westen in gevaar gebracht; Hans Moll met Laszlo Maracz - Café Weltschmerz
Er is met Trump een cocktail ontstaan van ideologie, fictie en non-fictie. Politieke leiders kunnen niet meer realistisch denken. Professor doctor Laszlo Marácz is als universitair docent verbonden aan de afdeling Europese studies van de Universiteit van Amsterdam daarnaast hij in Kazachstan de eretitel van 'honorary professor of the Gumilyov Eurasian National University'. Samen met …