cafeweltschmerz.nl
Kunst over georganiseerd geweld; Stan van Houcke, Paul Koeleman en Hans van der Leeuw
Tentoonstelling Arti Amicitiae 23 juni – 22 juli 2018 In zijn onvolprezen boek De Zaak 40/61 typeerde Harry Mulisch de moderniteit als volgt: Eichmann is definitief geschiedenis geworden. Waa…