cafeweltschmerz.nl
Einde Atlantische alliantie en uiteenvallen westerse wereld; Coen de Jong en Kees van der Pijl - Café Weltschmerz
(Deze aflevering heeft een geluidsstoring die tijdens de opname niet werd vastgesteld. Omwille van het inhoudelijke belang menen we het toch online te moeten zetten. Excuses voor de mindere kwaliteit) De actie van Trump om het nucleair verdrag met Iran niet te certificeren, luidt niet alleen het einde van de Atlantische alliantie in, maar wellicht …