cafeweltschmerz.nl
Een journalistieke monocultuur, zonder tijd voor nuance: Een groepsgesprek door Erik de Vlieger - Café Weltschmerz
Laat het beschrijven van de Nederlandse samenleving niet uitsluitend over aan een klein, media getraind, ronkend coterietje van politici, perswoordvoerders, journalisten, opiniemakers en vaste deskundigen. Creëer een burgerjournalistiek platform waar de nationale denkkracht zich pluriform verzameld. Waar zonder dogma’s en propaganda de onbelichte kanten worden beschreven. Dat was het idee van Max von Kreyfelt direct …