cafeweltschmerz.nl
Steun Café Weltschmerz - Café Weltschmerz
Help tegenspraak een kans te geven!  Café Weltschmerz werkt met vrijwilligers. Onze gasten, interviewers en redacteuren krijgen niet betaald. Omdat we de overheid scherp aan het licht houden, kiezen we niet voor overheidssubsidies of sponsoring. Daarom zoeken wij uw hulp! Donaties worden gebruikt voor de productie en distributie van onze gesprekken. Doneer eenmalig via …