cafeweltschmerz.nl
Demografie van Nederland in een pressure-cooker; Coen de Jong en Jan Latten - Café Weltschmerz
“Demografie is in alles verweven; of het is de oorzaak van iets of het gevolg van iets.” De demografie wordt in de kern bepaald door een stapeling van individuele besluiten in samenhang met politiek beleid. Ontwikkelingen laten over de korte termijn goed voorspellen. Over het lange termijn zijn er vaak internationale politieke invloeden die vooraf …