cafeweltschmerz.nl
De woekerpolis, een oplichting van 30 miljard; Ruben Munsterman en Ab Flipse - Café Weltschmerz
De woekerpolis, een oplichting van 30 miljard. Geen enkele offerte ooit opgesteld heeft het beloofde rendement gehaald. Een van de grootste oplichtingspraktijken in de Nederlandse financiële geschiedenis. De woekerpolis is niet alleen de grootste in aantallen, maar ook het bedrag overtreft alle eerdere affaires. “We weten inmiddels dat er geen enkele offerte die ooit is …