cafeweltschmerz.nl
De verstikkende bureaucratie en de Kafkabrigade; Sven Hulleman en Arjan Widlak
De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratisch falende systemen te onderzoeken. Complexe situaties waarin logica, regels en procedures gelijktijdig interfereren en elkaar onwerkbaar maken. De Kafka…