cafeweltschmerz.nl
De ramp van 7 miljoen polissen onder 4 miljoen huishoudens; Ab Flipse en René Graafsma - Café Weltschmerz
Wat is er met de woekerpolis gebeurd vanuit het perspectief van de tussenpersoon? Het verhaal van René Graafsma. “Dat ik mijn provisie aan mijn klanten terugstortte was geen heldendaad. Ik moest dat doen volgens de wet. Dat bijna niemand dit navolgde en daar ook door de wetgever niet voor werden gesommeerd zegt iets over de …