cafeweltschmerz.nl
Conservatief, christelijk en tegen abortus: Lale en Lonneke van de Weijer - Café Weltschmerz
Lonneke van de Weijer, is een uitgesproken conservatieve vrouw en bovendien katholiek. Lonneke is tegen de verregaande ontkerkelijking in Nederland en verwacht een terugkeer van het christendom in Nederland en Europa. Ze heeft een unieke kijk op religie, waarbij ze de dogmatische aspecten ervan verwerpt en het vooral gebruikt als moreel kader en inspiratie om …