cafeweltschmerz.nl
Cliëntelisme in de rechtspraak; Hans Moll en Paul Ruijs - Café Weltschmerz
Als je de waarheid onder eed geweld aan doet, dan heeft dat geen enkele consequentie. Terwijl meineed een misdaad is waar 6 jaar gevangenis op staat. Aangiftes worden door het parket doorgaans seponeert, vaak omdat het onbelangrijk gevonden wordt of omdat er geen tijd voor is. Paul Ruijs is jurist en een bekend criticus van …