cafeweltschmerz.nl
Belangenverstrengeling tussen rechters en advocatuur: Marcel van Silfhout en Paul Ruijs - Café Weltschmerz
Rechters zijn al sinds eind jaren negentig wettelijk verplicht om buiten hun werkomgeving, hun nevenfuncties en privé relaties met collegae in een register openbaar te maken. Rechters lappen de wet structureel aan hun laars. 📌 U kunt ons helpen onafhankelijk te blijven en ruimte te kunnen geven aan het echte verhaal. Ga naar onze site …