caas.rs
Šta smo (u)radili 2019.
Godina na izmaku je za tim Centra za antiautoritarne studije bila godina izazova na koje smo dugo čekali. Najpre, početkom godine naš tim se proširio i CAAS-u se pridružila Ana Fotev, MA menadžerka u kulturi koja je svojim znanjima i iskustvom obogatila naš dosadašnji aktivizam, a kreativnošću doprinela kvalitetu svih naših aktivnosti.