caas.rs
Kad istekne rok, stavi drugu etiketu
Demokratski socijalizam, kako vam to zvuči? Čim je demokratski to mora da je dobro, civilizovano, nešto što nam treba. Pogotovo u Srbiji koja se svim silama trudi da postane jedna moderna država. Ideja demokratskog socijalizma nije nova, ali je u poslednjih nekoliko godina popularizovana zahvaljujući Berniju Sandersu, američkom političaru koji će 2020. pokušati