buurtschapnobelhorst.nl
Notulen ALV 21 maart 2019
Beste leden, Bijgevoegd vinden jullie de notulen van de Algemene Leden Vergadering die op 3 december 2019 heeft plaats gevonden. Met vriendelijke groet, Landa, Bjorn en Kirsten Notulen ALV 21 maart 2019