bureaueergerelateerdgeweld.nl
Congres Creoolse/Afro Surinaamse Vrouwen - Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken
Gerelateerd Boek: Creoolse/Afro Surinaamse Vrouwen Onderzoeksbevindingen De sprekers c.q. inleiders Dagvoorzitter: Drs. A. Andriol Inleiding door: Drs. B. Lalmahomed Welkomstwoord door: Dhr. J. S. Rambali Opvoeden is aanpassen door: Mej. Idrith Anches De Creoolse man over de bv’s (buitenvrouwen), door: Dhr. Fred Gils. Opvoeden doe ik alleen, door: Drs. Henna Josias Vraaggesprek met oma Sisi …
Bea Lalmahomed