bureaueergerelateerdgeweld.nl
Bloemlezing De toekomst ligt op straat - Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken
Gerelateerd Boek: Andere tijden, andere meiden Beschrijving Allochtone jongeren: de laatste jaren is er geen andere bevolkingsgroep zo negatief belicht als juist de categorie. In deze uitgave wordt nadrukkelijk een aantal wegen, visies en projecten beschrven die gericht zijn op het bieden vantwoorden. Uitgangspunt hierbij is dat vele allochtone – waaronder Turkse, surinaamse, Marokaanse – …
Bea Lalmahomed