btgunlugu.com
Veri koruma ve mahremiyeti için neler yapılmalı? • BT Günlüğü
Aralarında Türkiye’nin de olduğu 46 ülkenin 28 Ocak 1981’de imzaladığı Avrupa Konseyi 108. Konvansiyon’u ile veri koruma günü ilan edildi. Bu önemli gün, günümüzün dijitalleşen dünyasında sıkça yaşanan veri sızıntıları ve ülkemizde de devreye giren Kişisel Verilerin
Mutlu Çavuş